BIKES vs CARS: Community

Bikes vs Cars - en film av Fredrik Gertten (Bananas!* och Big Boys Gone Bananas!*). 
Premiär våren 2015

Idag finns en miljard bilar på planeten. Enlig IBM’s Traffic Pain Index kommer den siffran att ha dubblats till år 2020. Oron över klimatförändringarna tillsammans med eviga bilköer frustrerar människor mer än någonsin, och många sätter sig på cykeln för att förändra sitt eget liv och i förlängningen också sin stad. 

Cyklisterna är fler än på många år i världens storstäder, men undermålig infrastruktur skapar dagligen allvarliga skador och dödsfall. I Bikes vs Cars ser vi vad cykel-vänliga politiker och aktivister står upp emot. Lobbyister som säljer bildominerade trafiklösningar, bilföretagens "greenwashing" och populister som riktar sig mot den bilberoende delen av väljarkåren.

I många städer anses cykellösningar vara omöjliga, på annat håll existerar de redan. Om fler följde Köpenhamns och Amsterdams exempel så hade klimateffekten blivit dramatisk. Samma sak om fler valde att låta bilen stå ibland. I Sverige är 85 procent av alla bilresor under fem kilometer. En resa som tar femton minuter på cykel.

Kontakta oss för att boka filmen och/eller ett regissörsbesök: film@wgfilm.com 

 

Bikes vs Cars kommer att lanseras med ett interaktivt verk som ska föra samtalet vidare. Filmen inspirerar till delaktighet - det interaktiva verket ger publiken en konkret möjlighet till påverkan!

bvsc1.png

Med det övergripande målet att skapa mer cykelvänliga städer, kommer vi att skapa en community-fokuserad hemsida och ett app-baserat spel. Appen lagrar användarens cykling och konverterar avstånden till CO2 utsläpp, olja och hälsotal — jämfört med om man hade tagit sig samma sträcka med bil. Appen kan användas i utmaningar mellan städer/kommuner och företag där tävlande i lag utmanar varandra i vem som kan leverera flest cykelmil. Dessutom kan de cyklingsmönster som går att hämta ur appen (rutt, avstånd, hastighet, antal stopp etc.) användas för återkoppling till stads- och trafikplanering.

 

bvsc2.png

Websidan www.bikes-vs-cars.com kommer på ett elegant sätt visualisera den cykeldata som samlats in och fungera som ettunderlag för en större politisk diskussion. Hållbara städer, oljekonsumtion, trafikplanering och lobbying kommer att diskuteras på vår hemsida och i vår kampanj kring filmen. Vi kommer att delta i och arrangera cykelevenemang, men framför allt uppmuntra våra följare att själva engagera sig där de bor!

Bikes vs Cars vill motivera och inspirera människor att se trafik på ett nytt sätt, och förhoppningsvis att ändra sitt beteende mot ett mer hållbart resande, eller mobilisera sig där de bor.

I Köpenhamn pendlar fyrtio procent av invånarna med cykel dagligen. Applicera den siffran på städer som Los Angeles, Paris eller São Paulo. Vilken typ av stad skulle du få, och hur skulle invånarna i den staden leva sina liv?    


Be the first to comment


A FILM BY FREDRIK GERTTEN